MİSYON & VİZYON

Misyon : -Toplumun ahlak değerlerini etkin hale getirerek din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, saygınlıklarını koruma hassasiyetiyle yeniden canlandırmak;

-Toplumun ıslahı ve yeniden inşası için, inanç ve ahlak temelli çalışmalar yapmak, fertleri arasında ve toplumun çeşitli katmanlarında, sevgi, merhamet, dostluk ve paylaşmayı arttırmak;

- Nitelikli fert, nitelikli düşünce, nitelikli iş ve nitelikli kurum anlayışını perçinlemek, Müslümanlar arasında kardeşliği en üst düzeye çıkarmak;

- Bilgiyi ve bilgiye ulaşmayı önemseyen, toplum içinde uzlaştırıcı, topluma zarar veren hertürlü aşırılıktan uzak durarak , Müslümanca eğitimi kendine dert edinerek gönüllülük esasıyla hizmet vermek.

 

Vizyon: Verdiği hizmet kalitesini sürekli geliştirerek toplumun bilgi, birliktelik ve gelişimindeki temel ihtiyaçlarını sürdürülebilir çözümlerle karşılayarak yardımlaşma ve dayanışma ile tüm dünya insanlığını kucaklayan lider bir sivil toplum kuruluşu olmak.

İnsan Platformu Derneği

 
İnsan Platformu
    EMAİL:
      generated image